Карл Маркс

Наемниот труд и капиталотНапишано: 1847
Извор: Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот“
Издавач:„Култура“ (Скопје), 1957
Превод: Асен Тодоров
Онлајн верзија: август 2006
Транскрипција/ознаки: Здравко Савески


СОДРЖИНА

Фридрих Енгелс: Вовед кон изданието од 1891 година

Карл Маркс: Наемниот труд и капиталот

    I

   II

  III

  IV

  V


Маркс-Енгелсова интернет архива

марксистичка интернет архива