Vladimir Lenin

Brudd på enheten i ly av skrik om enhet

(mars 1914)


Publisert i Prosvessjenije nr. 5, mai 1914.

Kodet av Mathias Bismo for Elektronisk Marxisme, november 1999.


1. "Fraksjonsvirksomhet"

2. Splittelsen

3. Augustblokka blir oppløst

4. Råd fra en forsoner til "de sju"

5. Trotskis likvidasjonistiske syn


Sist oppdatert 30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org