Lenins testamente

Brev til kongressen
desember 1922 - januar 1923

Disse brevene er blant de siste av Lenins arbeider. Her vektlegger han de endringer som han mente måtte gjøres i sovjetstyret, samtidig som han advarer mot konsekvensene av ikke å innse situasjonens alvor. Han er meget kritisk til blant andre Stalin. De tre dokumentene har tradisjonelt blitt referert til som "Lenins testamente". Teksten i sin helhet ble ikke publisert før i 1956, etter Stalins død.

Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter The Suppressed Testament of Lenin, New York, 1935, og Collected Works, b. 36, s. 593-611.


[Lenin]

Sist oppdatert 16.12.06