V. I. Lenin

Schiţa unui plan de lucrări tehnice-ştiinţifice[1]

 


      Scris: între 18 şi 25 aprilie 1918
      Publicat: pentru prima oară la 4 martie 1924, în ziarul „Pravda“ nr. 52
      Sursa: V. I. Lenin, Opere alese, 1970, Editura Politică, p. 365-368
      Transcriere: Liviu Iacob, noiembrie 2007


 

Academiei de Ştiinţe, care a trecut la studierea şi cercetarea sistematică a forţelor de producţie naturale* ale Rusiei, trebuie să i se dea neîntîrziat de către Consiliul economic superior însărcinarea de a constitui o serie de comisii de specialişti pentru întocmirea, cît mai curînd posibil, a unui plan de reorganizare a industriei şi de ridicare economică a Rusiei.

Acest plan trebuie să cuprindă:

o repartizare raţională a industriei în Rusia din punctul de vedere al apropierii de materiile prime şi a unei pierderi cît mai mici de muncă în procesul de trecere de la prelucrarea materiilor prime la toate fazele următoare de prelucrare a semifabricatelor pînă la obţinerea produsului finit.

O fuzionare şi o concentrare raţională, din punctul de vedere al marii industrii moderne şi mai ales al trusturilor, a producţiei într-un mic număr de întreprinderi foarte mari.

O asigurare maximă, pentru actuala Republică Sovietică Rusă (fără Ucraina şi fără regiunile ocupate de germani), a posibilităţii de a se aproviziona, prin propriile ei mijloace, cu toate felurile principale de materii prime şi de produse industriale.

Se va da o deosebită atenţie electrificării industriei şi transporturilor, precum şi folosirii electricităţii în agricultură. Folosirea unor soiuri de combustibil mai puţin valoroase (turbă şi alte varietăţi de cărbune de calitate inferioară), spre a obţine energie electrică cu minimum de cheltuieli pentru extracţia şi transportul combustibililor.

Forţe hidraulice şi motoare eoliene în general şi aplicarea lor în agricultură.

 

 

 


 

* N. B. Trebuie să grăbim prin toate mijloacele editarea acestor materiale şi în acest sens să trimitem o adresă la Comisariatul poporului pentru învăţămîntul public, la Sindicatul muncitorilor tipografi şi la Comisariatul poporului pentru muncă.

 

 


 

Scris între 18 şi 25 aprilie 1918

Publicat pentru prima oară la 4 martie 1924, în ziarul „Pravda“ nr. 52

Se tipăreşte după textul apărut în V. I. Lenin, Opere complete, vol. 36. ed. rom., p. 240—243

Nota red.

 


 

[1]. „Schiţa unui plan de lucrări tehnice-ştiinţifice“ reflectă o etapă importantă în acţiunea de atragere a forţelor ştiinţifice din Rusia la elaborarea problemelor economiei naţionale. — Nota red.