Владимир Илич Лењин

Сеоској сиротињи

Објашњење сељацима шта хоће социјал-демократи


Написано: март 1903.
Извор: В. И. Лењин, Сеоској сиротињи, Култура, Библиотека марксизма-лењинизма, 1946. Ова књига штампана је у 35.000 примерака. Штампање ћирилицом у 20.000 примерака завршено је 1 марта 1946 у штампарији „Култура“, Београд
Први пут издато: као посебан памфлет маја 1903. године у Женеви
Интернет верзија: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Транскрипција / HTML: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Copyleft: Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003. Копирање и/или дистрибуирање овог документа је дозвољено под условоима наведеним у GNU Free Documentation License


 

1. Борба градских радника
2. Шта хоће социјал-демократи?
3. Богатство и беда, сопственици и радници на селу
4. Куда треба да иде средњи сељак?
5. Каква побољшања хоће социјал-демократи за цео народ и за раднике?
6. Каква побољшања траже социјал-демократи за све сељаке?
7. Класна борба на селу
Програм руске социјал-демократске радничке партије
Пројекат програма руске социјал-демократске радничке партије