Владимир Илич Лењин

Задаци пролетера у нашој револуцији


Написано: 10. април 1917.
Извор: В. И. Лењин, Априлске тезе, Култура, Библиотека марксизма-лењинизма, 1947. Предано у штампу 27-X-1947. Рукопис број 420. Штампано ћирилицом и латиницом. Штампање ћирилицом у 20.000 примерака завршено 14-XI-1947 у штампарији „Култура“, Београд, Стаљинградска 4. Штампаних табака 5.
Први пут издато: Објављено први пут као посебна брошура у септембру 1917 у изд. „Прибой“.
Интернет верзија: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Транскрипција / HTML: Побуњени ум 2003. / Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003.
Copyleft: Марксистичка интернет архива (marxists.org) 2003. Копирање и/или дистрибуирање овог документа је дозвољено под условоима наведеним у GNU Free Documentation License


 

Пројекат платформе пролетерске партије

Садашњи историски моменат у Русији карактеришу ове основне црте:

Класни карактер извршене револуције
Спољна политика нове владе
Оригинално двовлашће и његово класно значење
Специфичност тактике која произилази из претходног
Револуционарно одбранаштво и његово класно значење
На који је начин могуће свршити рат?
Нови тип државе који израста у нашој револуцији
Аграрни и национални програм
Национализација банака и капиталистичких синдиката
Ситуација у социјалистичкој Интернационали
Крах Цимервалдске Интернационале - Неопходно је основати трећу Интернационалу
Какво треба да буде име наше партије?