Karl Marx & Friedrich Engels

Pyhä perhe

1845


Kirjoitettu: Syys-marraskuussa 1844
Julkaistu: Erillisenä kirjasena Frankfurt-am-Mainissa 1845. Werke, Bd. 2, S. 2–223.
Suomennos: © Vesa Oittinen & Jyrki Uusitalo
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 1. osa, s. 347–597. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978).
Skannaus, oikoluku & HTML: Joonas Laine


Pyhä perhe eli kriittisen kritiikin kritiikkiä

Bruno Baueria ja kumppaneita vastaan

Sisällysluettelo:

Esipuhe

I luku. Kriittinen kritiikki kirjansitojamestarin hahmossa eli kriittinen kritiikki herra Reichardtina (Engels)

II luku. Kriittinen kritiikki »Mühleignerina» eli kriittinen kritiikki herra Jules Faucherina (Engels)

III luku. Kriittisen kritiikin perusteellisuus eli kriittinen kritiikki herra J:nä (Jungnitzina?) (Engels)

IV luku. Kriittinen kritiikki tiedostamisen tyyneytenä eli kriittinen kritiikki herra Edgarina

1. Flora Tristanin »Työväenliitto» (Engels)
2. Béraud ilotytöistä (Engels)
3. Rakkaus (Marx)
4. Proudhon (Marx)

Luonnehtiva käännös n:o 1
Kriittinen huomautus n:o 1
Kriittinen huomautus n:o 2
Luonnehtiva käännös n:o 2
Kriittinen huomautus n:o 3
Luonnehtiva käännös n:o 3
Kriittinen huomautus n:o 4
Luonnehtiva käännös n:o 4
Kriittinen huomautus n:o 6

V luku. Kriittinen kritiikki salaisuuksien kaupustelijana eli kriittinen kritiikki herra Szeligana (Marx)

1. »Sivilisaatiossa tapahtuvan villiytymisen salaisuus» ja »valtiollisen oikeudettomuuden salaisuus»
2. Spekulatiivisen konstruktion salaisuus
3. »Sivistyneen yhteiskunnan salaisuus»
4. »Oikeamielisyyden ja hurskauden salaisuus»
5. »Salaisuus-pilkkaa»
6. Naurukyyhky (Rigolette)
7. »Pariisin salaisuuksien» maailmantila

VI luku. Absoluuttinen kriittinen kritiikki eli kriittinen kritiikki herra Brunona

1. Absoluuttisen kritiikin ensimmäinen sotaretki (Marx)

a) »Henki» ja »joukko»
b) Juutalaiskysymys n:o 1. Kysymysten asettelu
c) Hinrichs n:o 1. Salamyhkäisiä viittauksia politiikkaan, sosialismiin ja filosofiaan

2. Absoluuttisen kritiikin toinen sotaretki

a) Hinrichs n:o 2. »Kritiikki» ja Feuerbach. Filosofian kirous (Engels)
b) Juutalaiskysymys n:o 2. Kriittisiä havaintoja sosialismista, lainsäädännöstä ja politiikasta (kansallisuudesta) (Marx)

3. Absoluuttisen kritiikin kolmas sotaretki (Marx)

a) Absoluuttisen kritiikin itsepuolustus. Sen »poliittinen» menneisyys
b) Juutalaiskysymys n:o 3
c) Kriittinen taistelu Ranskan vallankumousta vastaan
d) Kriittinen taistelu ranskalaista materialismia vastaan
e) Sosialismin lopullinen tappio
f) Absoluuttisen kritiikin spekulatiivinen kehäkierto ja itsetietoisuuden filosofia

VII luku. Kriittisen kritiikin kirjeenvaihto

1. Kriittinen joukko (Marx)
2. »Epäkriittinen joukko» ja »kriittinen kritiikki»

a) »Paatunut joukko» ja »tyydyttymätön joukko»
b) »Pehmeäsydäminen» ja »lunastuksen tarpeessa oleva» joukko (Engels)
c) Armon vuodatus joukon ylle (Marx)

3. Epäkriittis-kriittinen joukko eli kritiikki ja »Berliner Couleur» (Marx)

VIII luku. Kriittisen kritiikin maallinen vaellus ja kirkastus eli kriittinen kritiikki Rudolfina, Geroldsteinin ruhtinaana (Marx)

1. Teurastajan kriittinen muuttuminen koiraksi, eli Chourineur
2. Kriittisen uskonnon salaisuuden paljastus eli Fleur de Marie

a) Spekulatiivinen »Päivänkukka»
b) Fleur de Marie

3. Oikeuden salaisuuksien paljastus

a) Maître d'école eli uusi rangaistusteoria. Eristyssellijärjestelmän paljastettu salaisuus. Lääketieteellisiä salaisuuksia
b) Palkinto ja rangaistus. Kaksinkertainen oikeus (taulukkoineen)
c) Kulttuurissa esiintyvän raakalaisuuden ja valtiossa esiintyvän oikeudettomuuden voittaminen

4. »Katsantokannan» paljastettu salaisuus
5. Inhimillisten vaistojen hyväksikäytön salaisuuden paljastus eli Clémence d'Harville
6. Naisten vapautuksen salaisuuden paljastus eli Louise Morel
7. Kansantaloudellisten salaisuuksien paljastus

a) Kansantaloudellisten salaisuuksien teoreettinen paljastus
b) »Köyhäinpankki»
c) Bouquevalin mallitila

8. Rudolf, »kaikkien salaisuuksien paljastettu salaisuus»

IX luku. Kriittinen viimeinen tuomio (Marx)

Historialliset jälkisanat