Karl Marx

Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850

1850


Kirjoitettu: Tammikuun ja marraskuun 1. päivän välisenä aikana 1850
Julkaistu: Julkaistu 1850 aikakauslehdessä »Neue Rheinische Zeitung, politisch-ökonomische Revue», 1., 2., 3., 5–6. n:oissa
Suomentaja: Tuntematon
Lähde: Marx & Engels. Valitut teokset (6 osaa), 2. osa, s. 431–573. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978)
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sisällys:

Friedrich Engelsin johdanto vuoden 1895 painokseen

 

Esipuhe

I. Kesäkuun tappio 1848

II. 13. kesäkuuta 1849

III. Vuoden 1849 kesäkuun 13. päivän jälkiseuraukset

IV. Yleisen äänioikeuden lakkauttaminen