Lev Trotski

Terrorismi ja kommunismi

1920


Kirjoitettu: 1919–1920
Julkaistu: 1920
Suomennos: Tuntematon. Savon Kansan kirjapaino, 1921.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sisällysluettelo:

Alkulause
I. Voimasuhteet
II. Köyhälistön diktatuuri
III. Demokratia

Kansanvallan metafysiikka
Perustava kokous

IV. Terrorismi

»Painovapaus»
Sodan vaikutus

V. Pariisin kommuni ja Neuvosto-Venäjä

Kommunin sosialististen puolueitten epävalmius
Parisin Kommuni ja terrorismi
Itsevaltainen keskuskomitea ja »demokraattinen» Kommuni
Demokraatinen Kommuni ja kumouksellinen diktatuuri
Pariisin työläinen v. 1871. — Pietarin proletaari v. 1917

VI. Marx ja... Kautsky
VII. Työväenluokka ja sen neuvostopolitiikka

Venäjän proletariaatti
Talonpoikaispolitiikka
Neuvostovalta ja spesialistit
Neuvostovallan kansainvälinen politiikka

VIII. Työn järjestämiskysymykset

Neuvostovalta ja teollisuus
Selostus työn järjestämisestä

Työvelvollisuus
Työn militarisoiminen
Työarmeijat
Yhteinen taloussuunnitelma
Kollegiaalisuus ja henkilöllisyys
Selostuksen loppulause

IX. Karl Kautsky, hänen kirjansa ja koulunsa
Loppulauseeksi